Dla tego klienta zrealizowaliśmy już wiele produkcji. Fabryka produkuje meble wybijające się poza typowy nurt. Klientowi zależy aby pokazać wyjątkowość jego pracy. Współpraca objęła sesje zdjęciowe zaawansowany postproces i przygotowanie do druku prasowego. Pola eksploatacji: prasa, internet, reklama drukowana.

Related projects